Kezdőlap | Belépés | Fórum | Berendezések | Ismeretek | Jogszabály | Hirdetőfal | Kapcsolat |

Megvásárolható pálinkafőző:
      - klikkeljen a képre! - réz pálinkafőző

Legjobb dolog az egészség

Kérem, első hozzászólás előtt feltétlenül olvassa el moderációs alapelveinket.
Hozzászólni regisztráció nélkül is lehet - regisztráció esetén viszont nem kell beírogatni a biztonsági kódot.
Új fórumtéma létre hozását csak regisztrált és belépett felhasználó kérheti.
 
Tartalom szabályozásával összefüggő kérdések.

A www.palinka-fozes.hu tartalmi alakítása és fórumának működtetése során a Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete (MTE) tartalom-szabályzásra vonatkozó ajánlásának szellemében jár el.

A Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete ajánlása:

a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete (MTE) tagjai valamint az MTE tartalomszolgáltatási etikai kódexét és ajánlásait elfogadó internetes tartalomszolgáltatók számára a fórumokon megjelenő véleményekkel kapcsolatos teendőkről, a témát övező médiavitáról és az esetleges szabályozási kezdeményezésekről.

1. A Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének álláspontja szerint az interneten megjelenő felhasználói fórumok az Alkotmányban biztosított kommunikációs alapjogok kiteljesedésének eszközei. Az Alkotmánybíróság több határozatában is hangsúlyozta, hogy a szabad véleménynyilvánításhoz való jog a véleményt annak érték- és igazságtartalmára való tekintet nélkül védi. A véleménynyilvánítási szabadság alapvető célja annak a lehetőségnek a biztosítása, hogy valaki mások véleményét formálja, másokat meggyőzzön saját álláspontjáról. A véleménynyilvánítás szabadsága általában mindenféle közlés szabadságát magában foglalja, mégpedig függetlenül a közlés módjától és értékétől, erkölcsi minőségétől és többnyire valóságtartalmától is. A véleménynyilvánítás szabadságának kizárólag külső korlátai vannak; amíg egy ilyen alkotmányosan meghúzott külső korlátba nem ütközik, maga a véleménynyilvánítás lehetősége és ténye védett, ennek korlátozása alkotmányellenes.

2. A Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete álláspontja szerint nem fogadható el, hogy közszereplők - általuk sérelmesnek talált vélemények megjelenése miatt - időről időre korlátozni kívánják a véleménynyilvánítás szabadságát és az internet tartalmára vonatkozó normatív szabályozást sürgetnek. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy közszereplő politikus becsületének csorbítására alkalmas - e minőségére tekintettel tett -, értékítéletet kifejező véleménynyilvánítás alkotmányosan nem büntethető. A becsület csorbítására alkalmas tényállítás, híresztelés, illetve ilyen tényre közvetlenül utaló kifejezés használata pedig csak korlátozott esetekben büntethető. A közszereplőknek adott esetben el kell viselniük a kemény kritikát is: az alkotmányosan nem büntethető véleménynyilvánítás és tényállítás köre esetükben tágabb, mint más személyeknél.

3. A Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének véleménye szerint minden jogi eszköz adott az Interneten elkövetett törvénysértések szankcionálására, ezért sem a mainál szigorúbb, sem "internet-specifikus" szabályok megalkotása nem indokolt. Amennyiben egy magyarországi tartalomszolgáltató által biztosított online felületen működő fórum felhasználója a véleménynyilvánítás korlátjába ütköző közléssel megsérti a Magyar Köztársaság valamely törvényét, akkor a hatályos jogszabályok alapján fel lehet lépni az oldal létrehozója, illetve a fórum felhasználója ellen. Az emberi méltóság, becsület, jó hírnév a véleménynyilvánítási szabadság külső korlátja lehet, és ezek védelmében a felelősségre vonás érvényesítésének feltételei adottak. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló törvény, a Büntető törvénykönyv, valamint a Polgári törvénykönyv is szabályozza a felelősségre vonás lehetőségét és módját.

4. Az MTE fontosnak tartja annak hangsúlyozását, hogy az önszabályozásnak és a felhasználók teljes körű tájékoztatásának kiemelt szerepe van az online fórumok jogszerű működésének biztosításában. A fórumokon megjelenő közlésekkel kapcsolatban megfelelő eszköz a moderálási elvek kidolgozása, illetve a moderátor alkalmazása. Tekintettel arra, hogy a fórumon szereplő közlések nem a tartalomszolgáltató információi, véleményei, azok ellenőrzésére csak utólag van mód. Az MTE véleménye szerint a tartalomszolgáltatóknak elsődlegesen arra kell törekedniük, hogy a kifogásolt felhasználói közlésekkel kapcsolatos ellentétes vélemények, információk azonos felületen való megjelenítése megtörténjen, biztosítva a véleménynyilvánítás szabadságát. Ezt támasztja alá az Alkotmánybíróság határozata, amelyben azt állapította meg, hogy az elektronikus világháló kiépülése és használatának mindennapivá válása nemcsak a hamis tájékoztatás, híresztelés elterjedésének nagyságát és gyorsaságát növeli, hanem a cáfolat, a valóságnak megfelelő tények közlésének és bizonyításának lehetőségét és eredményességét is. Az internet igen hatékony eszköz a köznyugalom megzavarásának megelőzésében, illetve a közvélemény félrevezetésével, hiányos tájékoztatásával, a mesterséges pánik-keltéssel megzavart köznyugalom gyors helyreállításában. Az MTE kódexe olyan ajánlást tartalmaz, ami mintául szolgálhat ilyen típusú szabályok kidolgozásához, amihez bármely tartalomszolgáltató csatlakozhat, magára nézve kötelezőnek ismerhet el. Ebben az esetben a felhasználókra nézve is kötelező a moderálási alapelv, hiszen annak elfogadásával használhatja a fórumot közlései közzétételére.
* / *

A fenti ajánlást elfogadva és annak megfelelve a következő alapelvek szerint moderáljuk fórumainkat, illetve a cikkekhez tartozó hozzászólásokat:

a. A weboldal tulajdonosa és üzemeltetője, nem vállal felelősséget a fórum- és egyéb szolgáltatásoldalain a látogatók által elhelyezett üzenetekért és csatolásokért (kép, hang, videó és bármilyen más média). A felelősség az üzenetet és a csatolást elhelyező személyt terheli.
b. A felhasználók által elhelyezett bármilyen formátumú tartalomért annak elhelyezője tartozik felelősséggel, azért a www.palinka-fozes.hu értelem szerűen felelősséget vállalni nem tud.
c. A ww.palinka-foze.hu fenntartja magának a jogot a hatályos törvényeket, vagy az alkotmányos elveket sértő, illetve a durva hangnemben fogalmazott bejegyzések törlésére.
d. A felhasználók által elhelyezett tartalmakat lehetőség szerint átolvassuk, ennek ellenére előfordulhat, hogy elkerülheti figyelmünket, vagy később veszünk észre olyan bejegyzét, amely a fentiek szellemében nem megengedhető.
 
Amennyiben Ön, kedves olvasónk úgy véli információvan bír olyan tartalomról, amely a fentiek szellemiségét sérti, kérjük jelezze azt felénk ezen üzenetküldés lehetőség által.

Copyright © palinka-fozes.hu - minden jog fenntartva.

Az oldalak tartalmának másodközlése, illetve bármilyen formában történő felhasználása csak a jogtulajdonos engedélyének birtokában jogszerű.


A pálinka-főzés fórumában összesen: 4 témakör és 135 hozzászólás található - válasszon az alábbi felsorolásból:

Beszélgessünk a pálinkáról(6) 2014-03-07 08:14:05
A cefre készítésének ismeretei, lépések, fogások, követelmények, tippek, tanácsok(102) 2014-01-16 17:54:14
A pálinkafőzés berendezései, a főzés gépészeti és technológiai ismeretei(19) 2013-07-23 20:25:35
Megvétózhatja az EU a szabad pálinkafőzést? Van róla véleményünk!(8) 2011-01-04 19:02:10